Регистрация

Потвърдете Вашето участие в международна конференция "Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене - цялостен училищен подход" с попълването на регистрационната форма по-долу.