Повече за Лекторите

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

ден 1 | 10.11.2022

д-р АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ

Управител на Център за творческо обучение

Управител на Център за творческо обучение и най-вече отдаден на иновациите и развиването на нови партньорства и проекти. Google сертифициран иноватор и член на комисията за иновативни училища към Министерство на образованието и науката.

Доц. Д-Р КАРМЕЛ ЧЕФАИ

Доцент в катедрата по психология в Университета на Малта

Доц. Кармел Чефаи, д-р (Лондон), FBPS, е директор на Центъра за устойчивост и социално-емоционално здраве и доцент в катедрата по психология в Университета на Малта. Бил е гостуващ преподавател във Педагогическия факултет към Университета на Лестър в Обединеното кралство, почетен гостуващ учен в Университета Флиндерс, Австралия и стипендиант на Фулбрайт в Изследователския център за превенция към Държавния университет на Пенсилвания в САЩ.

Луиджи Песина

INTEL

Луиджи Песина ръководи продажбите в публичния сектор и образованието в INTEL за Централна и Източна Европа. Фокус в нетовата работа е ангажирането на многофункционален екип, който да стимулира интегрирането на ИКТ в образованието и публичния сектор. Както и насърчаване на ключови партньорства между правителства, индустрия, производители и организации за разработване на национални технологични програми.

Наталия МИтева

Мениджър Образователни програми, Google

Наталия Митева е мениджър образователни програми към Google, представител на финландската организация за образователни иновации HundrEd за България и член на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), където отговаря за ресор "Образование". Преди това близо 10 години е програмен директор „Добро образование и работни умения“ във фондация „Америка за България“. Част е международната инвеститорска общност на инвеститори за социално въздействие към Оксфордския университет.

Елена Стоилова

Директор ПМГ "Проф. Емануил Иванов", гр. Кюстендил

Елена Стоилова е дългогодишен учител по математика в Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" в град Кюстендил, а от 2019 година е неин директор. Има магистърска степен от Факултет по математика и информатика към СУ "Св. Климент Охридски"; специалност математика, следдипломна специализация - информатика.

Кевин Шърман

Cloud Education Solutions, Република Южна Африка

Кевин Шърман има бакалавърска степен по История и психология, и Магистърска степен по педагогика от Станфордския университет (САЩ) и е сертифициран специалист по библиотечни медии в щата Вашингтон. Кевин е директор за професионалното развитие на CloudEdu като в сферата на компетентностите му е както развиване на екипа от обучители на организацията, така и подпомагане на училищата в страната да създават програми за професионално развитие, които насърчават иновативни стратегии за преподаване и учене. Кевин е сертифициран Google обучител и Google иноватор.

Антоанета Хинева

Главен експерт "Училища", община Варна

Антоанета Хинева има богат опит в работата с образователни институции в областта на дигитализация, STEM и иновации. Била е експерт по природни науки и началник на РУО- Варна. Има богат професионален път като учител по химия в МГ “Д-р Петър Берон“ - Варна. Активно участва в образователни форуми и конференции и споделя опит и иновативни практики. Има интереси в управление на образованието.

Доц. Д-Р Марина чибисова

Московски педагогически държавен университет

Доц. д-р Марина Чибисова от Московския педагогически държавен университет е автор на над 50 научни публикации за психология и образование. Член е на Северноамериканското дружество по индивидуална психология. До края на 2019 година е главен редактор на списание „Педагогически съветник“. Тя предлага курсове за професионално развитие за училищни съветници и преподаватели. От 2003 година има и частна психологическа практика.

Асенка Христова

Институт за изследваня в образованието

Oсновател и изпълнителен директор на „Институт за изследвания в образованието“. Като образователен експерт е част от различни експертни екипи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка и Европейската комисия, които работят в областта на образованието и развитието на умения. Постоянен член е на Работната група за професионално образование и обучение и зеления преход на Европейската комисия. Член е на Ресурсна група към Дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерството на образованието и науката – секретариат на Консултативния съвет за професионално образование и обучение.

Светослав Драгиев

Изпълнителен директор на Фондация "За пример"

Изпълнителен директор на фондация “За пример”. Има над 20 години бизнес и управленски опит както в големи международни компании, така и в бързоразвиващи се фирми от българската индустрия, като основният му опит е в сферата на маркетинг и продажби. В “За пример" той ще управлява изграждането, развитието и планирането на стратегическите процеси във фондацията. Сред основните приоритети на фондацията ще са подобряването на качеството на живот и образование в България, както и повишаване на спортната активност в обществото ни.

Вяра Дукова

Директор, рофесионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи, гр. Варна

Учител по призвание, учител по информатика и информационни технологии по образование, директор по длъжност, мечтател.

д-р Катерина Василева

Директор на Основно училище „Екзарх Антим I“, град Пловдив

Доктор по професионално направление Теория и управление на образованието със 17 годишен опит в мениджмънта на образователна институция. Хоноруван преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в магистърска програма "Образователен мениджмънт". Обучител на педагогически специалисти. Член на Управителния съвет на Съюз на работодателите (ръководителите) в системата на народната просвета в България (СРСНПБ).


ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ

ден 1 | 10.11.2022

Магдалена Малеева

WIND of change

До 2005 г. Магдалена Малеева е една от най-високо класираните професионални тенисистки, достигайки до номер 4 в света. След оттеглянето си от елитния спорт, тя посвещава кариерата си на нещата, на които държи най-много. Съосновател е на Wind Of Change, компания, подкрепяща усилията за декарбонизация на различни организации, Горичка, неправителствена организация с мисия да повиши осведомеността за решенията за климата и околната среда и Harmonica, b-corp сертифицирана компания за био храни. Магдалена се занимава и с тенис, като съсобственик на тенис клуб Малеева и тенис академия Малеева.

Стела ковачева

Училищен психолог, ОУ "Васил Левски", гр. Разград

Стела Ковачева е психолог в ОУ „Васил Левски“. Член на лидерския екип в училището, който разработва стратегии и проекти за модернизирането на образователния процес. Автор на вътрешноучилищна система за измерване напредъка на иновативните практики и поддържане на мониторинга върху тях. Преминала е през обучителната програма на Фондация „Америка за България“ за коуч в образованието и подкрепя учителите в прилагането на нови практики и изграждането на включваща среда в училище.

Гергана Берова

Мениджър проекти WIND of change

Гергана е мениджър "Проекти" в Wind of Change и фасилитатор на Климатична фреска. Wind of Change има за цел да подкрепя различни организации да намалят въглеродния си отпечатък, а Климатична фреска е игра, която обяснява климатичните промени по лесно-достъпен и забавен начин.

Марина Томова

Заместник-директор, ОУ "Христо Ботев", гр. Ахелой

Освен ролята на зам.-директор в училище, Марина Томова преподава компютърно моделиране и информационни технологии, както и английски език.

Тя е сертифициран Гугъл трейнър и експерт обучения към Център за творческо обучение.

Калиопи Матюдаки

2-ро СУ Glyka Nera, гр. Атина, Гърция

Калиопи Матюдаки е преподавател по гръцки език и история. Тя има магистърска степен по Реторика (Реторика: теория и практика) от Националния университет Каподострия в Атина и е докторант по Класически изследвания. Тя е ментор по реторика, преподавател по педагогическия метод на Селестен Френе и педагогически съветник. Преминала е обучение по управление на кризи, училищен тормоз, групово овластяване, образователни театрални техники и демократично образование. Владее три езика.

Иглика Ангелова

КАИТ

Педагогически експерт с богат опит на национално и международно ниво. Като учител в училище и обучител на учители споделя практики приложими в широк диапазон на педагогически казуси: от билингвизъм до деца с бежански статут.

Лидер в разработването и практическото приложение в училище на учебни материали, интерактивни уроци и висококачествени учебни помагала за квалификационни курсове за учители, тя разработва иновативни дидактически материали и продукти, базирани на ИКТ и също така е образователен консултант за компании, които разработват учебни материали.

Има степен по славянска филология и специализации по психология, логопедия и кино изкуство.

Юлияна Атанасова


Директор, ОУ "Христо Ботев", гр.Ахелой

Директор на ОУ "Христо Ботев" гр. Ахелой от 14 години. Завършила специалност начална училищна педагогика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ .

Венета Иванова


Главен учител, СУ "Черноризец Храбър", гр. Пловдив

Преподава английски език в прогимназиален и гимназиален етап в СУ " Черноризец Храбър" от 2003 г.

През 2019 г. се включва в обучителните програми за работа с инструментите на Google за образованието и е сертифициран Google обучител ниво 2. От 2019 година координира екипа по въвеждане на модел на обучение 1:1 в образователния процес , а от 2021 и по подготовката на кандидатурата за Google референтно училище.

Мариела Тумбова


Старши учител, СУ "Черноризец Храбър", гр. Пловдив

Преподава география и икономика в прогимназиален и гимназиален етап в СУ " Черноризец Храбър" от 2007.

През 2019 г. се включва в обучителните програми за работа с инструментите на Google за образованието и е сертифициран Google обучител ниво 2. Част от екипа, който преподава по модел на обучение 1:1 в образователния процес.

Цветелина Пацева-Колева


Учител, СУ "Черноризец Храбър", гр. Пловдив

Родена в Пловдив. Има магистърска степен от Великотърновски университет, специалност "Балканите в международните отношения XIX - XX век". Следдипломна кварификация в Софийски университет, специалност "учител по география". От 2022 година - Google certified trainer.

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

ден 2 | 11.11.2022

Татяна Иванова

Възпитaник на Space Camp Turkey

Татяна преследва своята мечта да стане първата българка космоса. Тя е стажант по проект PoSSUM и бъдещ студент в еронавигационен университет „Ембри-Ридъл“, както и космически посланик на Атлантическия клуб в България. През 2018 г. Татяна посещава лагера Space Camp Turkey, където завоюва индивидуален медал за изключително представяне, а година след това посещава Advanced Space Academy в Хънтсвил, Алабама, САЩ. Татяна свири на барабани. Само на 14 години тя издава първата си стихосбирка.

ДИМИТРИОС СИСКОС

Управител EduAct, Гърция

Димитриос Сискос е основател на Eduact. Има над 10 години професионален опит в областта на STEM и образователната роботика. Димитрис е обучител на учители в LEGO® Education Academy. Той проектира и реализира образователни програми за над 10 000 студенти. Като образователен консултант той е обучил и наставлявал повече от 5000 трейнъри/учители - участници в програмите на FIRST LEGO League. Неговите насоки към учители и родители имат ключова роля в развитието на иновациите в образователната система в Гърция.

Михаил Ненов

Директор ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията", гр. Бургас

Михаил Ненов е директор на бургаското ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ – първото новооткрито общинско училище през XXI век. Училището за кратко време се превърна в образователна марка, синоним на иновативно образование. Предишните му професионални роли включват учител по български език и литература, хоноруван преподавател по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“, автор на методически решения за бизнес обучения, педагогически консултант на редица национални и международни проекти.

Маргарита Стоилова

Заместник-директор ОУ "Любен Каравелов", гр. Русе

Работи от 20 години в ОУ "Любен Каравелов". Магистър по информатика и информационни технологии. ОУ "Любен Каравелов" е училището на първите неща и през тези години е повишавала непрекъснато квалификацията си - смислено внедряване на технологиите, работа в облачното пространство, участие в семинари и дискусии. Участва в екипа, подготвял кандидатурите за иновативно училище. От 2018 до 2019 г. има публикации, свързани с управлението на образованието. През последната учебна година е координатор за внедряване на модел 1:1 и LEGO за образованието.

Аника Петрова

Директор на СУ „Васил Левски”, гр. Ардино

Аника Петрова има над 25 години управленски опит. Мениджър и лидер, който умее „да настрои струните” на колектива така, че нито една да не издава фалшив звук, като вдъхновява, ориентира, създава необходимия климат за постигане на конкретните цели и задачи на учебното заведение.

Ани ангелова

Директор СУ "Иван Вазов", гр. Вършец

Завършила е ПУ „Паисии Хилендарски” гр.Пловдив, специалност „Биология с втора специалност химия”. Работила е като учител и възпитател в Оздравителен икономически техникум, гр. Вършец. От 25 години е директор на СУ „Иван Вазов”, гр.Върщец. Училището е иновативно от 2017 г. като последният иновационен проект е „Стандарт+”, завършващ през 2023 г.

ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ

ден 2 | 11.11.2022

Лена Парова

Директор, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ветрен

В системата на образованието Лена Парова работи от 31 години, от които 21 години е директор на училище. Уверена е, че промяната в училище става с ясна цел, съмишленици и че зависи от всички нас, а не само от промяна в нормативната уредба. Убедена е, че всички имаме роля за успеха на учениците. Чрез уважение, разбиране, доверие, вяра, правила и сътрудничество между всички страни учителите стават по-уверени, учениците-по-ангажирани, а родителите по-съпричастни.

Десислава Ралчева

ЗДУД/учител по Ориентиране и мобилност, СУУНЗ "Луи Брайл"

Десислава работи в СУУНЗ "Луи Брайл" от 1999 г. Притежава добри комуникационни умения, придобити по време на работата с колеги, зрително затруднени хора, родители на зрително затруднени ученици, лични асистенти и т.н. Обича да експериментира в прилагането на информационните и комуникационните технологии. Умее да стимулира творческите изяви на учениците и да ги стимулира да участват в проекти за подпомагане развитието на образователната институция, мултикултурна образователна среда, недопускане на дискриминация. Старае се непрекъснато да се развива, за да е полезна на своите учениците.

Миглена Никифорова

Проектен ръководител "Социално-емоционално образование" , Фондация "Лъчезар Цоцорков"

Миглена Никифорова е дипломиран образователен мениджър с опит в различни образователни и държавни институции. Разработвала е Държавни образователни стандарти по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Обучител е на педагогически специалисти по одобрени от Министерство на образованието и науката учебни програми. Участва в анализиране на качеството на постигнатите резултати в училище, като външен експерт към Националния институт по образование.

Ива Бонева

Изпълнителен директор, Сдружение за споделено учене ЕЛА

Ива Бонева е основател и директор на Сдружение за споделено учене ЕЛА. Тя е магистър по социална политика и социално развитие от университета в Манчестър, има и докторска степен по социална педагогика. Работила е за Save the Children UK, ПРООН, CRS, научен стипендиант на "Фулбрайт" и на „Чийвнинг“, стипендиант на фонд „Маршал“ на САЩ, носител на годишната награда за образователен лидер за 2018 г. от ЦИИНО, отличена с Международната награда на DISES за лидерство и удостоена с Почетния знак на Президента на Република България за изключителен принос и заслуги в защита правата на децата.

Доц. д-р Марсела Клаудия Калинечи

Педагогически съветник в Общинския център за Ресурсна и образователна подкрепа в Букурещ, Румъния

Има опит в областта на образователното и кариерното консултиране. Обучител по визуално учене, общуване, изграждане на екип, управление на проекти, кариерно развитие, устойчивост и управление на таланти. Има опит в разработването на учебни програми за предмети с фокус върху кариерното ориентиране и личностното развитие. Участвала като консултант в международни проекти по програма Еразъм+. Нейното мото е: ""Радост, битие, учене!"

Луминита Дойна Митрофан

Педагогически съветник в Общинския център за Ресурсна и образователна подкрепа в Букурещ, Румъния

Тя има отличен опит в областта на училищното консултиране с качествени резултати за бенефициенти. Също така, тя участва активно в международни проекти по Еразъм+, свързани с кариерно консултиране и ориентиране, както и развитие на социално-емоционалните умения. Нейното мото е: "Никога не се отказвай!"

Валентина Венкова

Мениджър внедряване LEGO® education and STEAM, Център за творческо обучение

Валентина ще Ви помогне да изберете и внедрите най-подходящия продукт на LEGO® Education във Вашата организация, съобразно конкретните Ви нужди и цели. Тя отговаря за свързаните с това обучения, развитието на учебните ресурси LEGO® Education и активно си взаимодейства с образователни специалисти.

Станислав христов

Мениджър "Бизнес развитие", Център за творческо обучение

Проактивно изучава, описва и внедрява опит и знание, получени чрез проекти и партньори на Център за творческо обучение. Той участва във всички етапи на изпълнението на проектите.

Светлана Михайлова

Мениджър "Общности и партньорства", Център за творческо обучение

Светлана има над 10 години професионален опит и лични вълнения в сфера образование. Първата сертифицирана Google Educator учителка в България и сертифициран медиатор. Работи с общността на Център за творческо обучение – активни хора с идеи, които променят образователната среда в България към по-добро.

Виктория кунева

Проект "Умения за иновации" от Intel, Център за творческо обучение

Вярва в силата на иновациите като стожер на позитивната промяна в образованието и затова подкрепя и разпространява проекта на Intel - "Умения за иновации". В работата си залага на емпатия и надеждност.