МЕЖДУНАРОДНА Конференция

Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене - цялостен училищен подход

10 - 11 ноември 2022 г., гр. Пловдив  


Изтеглете сборника от конференцията тук.

Презентации, изнесени на конференцията ще намерите в Програма
Това е конференция за цялостния училищен подход към преподаването и ученето. Тя има за задача да открои добрите практики на училища с визия, насочена към цялостното развитие на учащите, образователните иновации, личната реализация и непрекъснатото професионално развитие на педагогическите кадри.

Ние вярваме, че бъдещето на образованието принадлежи на училища

- където академичните постижения са равнопоставени с креативността, емоционалното благополучие и практическите умения за живота;

- в които технологиите подкрепят сътрудничеството и ученето;

- където предизвикателствата на реалния свят се пренасят в безопасното пространство на класната стая, за да дадат възможност на младите умове да ги разрешават;

- където ученето е забавно;

- които създават чувство за принадлежност.

Поканихме педагози, които споделят тази визия за училищното образование, за да споделят своя опит и професионална експертиза.

Присъединете се към нас на 10 и 11 ноември 2022 г. в Пловдив за вдъхновение и общуване със съмишленици.

ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Организатор

От 2008 г. Център за творческо обучение работи активно в областта на образователната трансформация, за положителна промяна в българската образователна среда.

Мисията на Центъра е да подобри образователния контекст в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители, младежки инициативи и проекти.

Партньори

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ